Skoči na vsebino

ZGODOVINA PGD RADOVLJICA

Začetki Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica segajo 135 let nazaj, ko je skupina Radovljiških entuziastov po vzoru avstro ogrske leta 1883 ustanovila PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOVLJICA. Razlog so bili požari, ki so takrat večkrat katastrofalno prizadejali mesta na Gorenjskem, med katerimi je bila tudi Radovljica. Ustanovno skupščino je društvo imelo 13. avgusta 1883. Pobudnik in ustanovitelj je bil Hugo Roblek, takratni farmacevt, planinec in javni delavec. Od vsega začetka, pa do danes je tako društvo, kot gasilski dom, doživel mnogo pripetljajev, sprememb in veliko vloženega truda.
Temeljni kamen za gasilski dom je bil postavljen 19. julija 1895 na enaki lokaciji, kjer stoji še danes. V enem letu je bil dom zgrajen in 30. avgusta 1896 je bila slavnostna otvoritev. Isto leto je bil blagoslovljen prapor društva, ki je eden najstarejših ohranjenih v Sloveniji. Kot zanimivost je potrebno omeniti, da so takratna radovljiška dekleta dodala praporu trak z napisom “Radovljiška dekleta – Hrabrim gasilcem«.
Ena starejših listin je spomenica PGD Radovljica iz leta 1890. V zgodovinski arhiv, ki je še vedno ohranjen pa štejemo gasilski prapor iz leta 1896 in »špico« za prapor iz leta 1936 s pripadajočo opremo.

DEJAVNOST DRUŠTVA OD ODPRTJA DOMA DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE

Podatki, ki so nam na voljo za obdobje 1896–1945, so skopi, kajti celoten arhiv, ki je bil spravljen, da bi se ohranil zanamcem, je v letih vojne vihre izginil.
V obdobju 1896–1945 so bili načelniki društva:
• Miha ZALOKAR 1897–1901
• Vinko RESMAN 1901–1904
• Pavel KRISTAN 1904–1905
• Jože POGAČNIK 1905–1907
• Forjan JANC 1907–1911
• Rodolf KUNSTELJ 1911–1912
• Anton KOSMAČ 1912–1914
• Franc DOLŽAN 1914–1924
• Franc PERC 1924. do izgnanstva v Srbijo

Številni med njimi so najverjetneje delovali od samega začetka društva in dokazovali sposobnost vodenja ter narodno zavest.

NEKAJ ZANIMIVIH POŽAROV IZ PRVEGA OBDOBJA

Leta 1896 so radovljiški gasilci na svečnico (2. februarja) sodelovali v gašenju požara na Selu pri Žirovnici, ko je pogorelo pet hiš, 20-letna vaščanka pa je umrla zaradi opeklin. Tudi takrat so se izkazali kolesarji kot zelo mobilni in učinkoviti. Pri gašenju je sodelovalo 24 radovljiških gasilcev.
Požar je 5. julija 1901 zajel Kropo. Zgorelo je 14 hiš, katastrofa pa bi bila še mnogo večja, če ne bi uspelo gasilcem tudi iz Radovljice omejiti požara.
Skoraj do tal je 15. aprila 1910 požar uničil vas Brdo pri Radovljici, saj je pogorelo šest hiš in pet gospodarskih poslopij. Katastrofa je bila v tem, ker ni bilo vode in je tako ostalo samo pri reševanju imetja.

50 LET PGD Radovljica

Nadaljnje poglavje v gasilstvu predstavlja leto 1933. Matično društvo je takrat proslavljalo 50-letnico delovanja. Ohranjen posnetek pred gasilskim domom priča, da je bilo takrat v društvu 36 članov. Načelnik je bil Franc Perc in tajnik Anton Fister. Podrobnejših podatkov o proslavljanju ni.

70 LET DRUŠTVA

12. julija 1953 so radovljiški gasilci praznovali 70 letnico društva. Razvit je bil nov prapor društva in odkrita spominska plošča trem padlim gasilcem.

80 LET DRUŠTVA

V obdobju do 80-letnice sta bila dva večja požara, pri Savniku v Radovljici (1960) in Rezarju v Vrbnjah (1961). Društvo je opravilo nakup novega gasilskega vozila TAM PIONIR. Istega leta je bil sprejet prvi statut društva.

90 LET DRUŠTVA

Leta 1973 je društvo proslavljalo svojo 90-letnico. Društvo je prejelo za svojo 90-letno delovanje plamenico I. stopnje. V Vrbnjah so predali namenu orodjarno, obnovljena je bila fasada doma.
Leta 1975 je v materialnem pogledu društvo dobilo TAM 5500, ki ga je priskrbela občinska gasilska zveza in začelo graditi garaže na mestu, kjer je stal lesen stolp, ki je bil leta 1975 podrt.

KRONOLOGIJA SODOBNEGA OBDOBJA 1980 DO 2017

1. OBNOVA DOMA
• 1988 so bili v prvi fazi narejeni izkopi v podaljšku obstoječih garaž, dograditev kotlovnice in garaž, nadzidava prvega in drugega nadstropja ter izdelava ostrešja
• 1993 so v starem delu gasilskega doma uredili učilnico in pisarniške prostore, gradnja prizidka pa je bila namenjena predvsem novim garažnim prostorom. Razvili so nov prapor, na katerem je bila znova upodobljena slika svetega Florjana. Gasilski dom in nov prapor je blagoslovil nadškof dr. Alojzij Šuštar.
• 2008 v celoti so prenovili gasilski dom, mu dodali fresko na kateri je zavetnik gasilcev Sveti Florijan s prapora, ki je eden najstarejših še ohranjenih na Slovenskem.
• 2010 je bil zaradi prihoda novega vozila zgrajen prizidek na zahodni strani gasilskega doma. Prizidek je narejen iz kovinskih elementov in zagotavlja zadosten prostor za večje tovorno vozilo.
• 2017 je bila zamenjana streha na gasilskem domu in konec leta obnovljen del garaže s sanitarijami

2. POŽARI in DRUGE INTERVENCIJE
• 1984 požar večjega gospodarskega poslopja
• 1990 požar trgovskih lokalov v Cankarjevi ulici v Radovljici.
• 2007 naravna nesreča poplave v Kropi in sosednjih vaseh
• 2007 požar v delavnici navtičnega podjetja Seaway
• 2012 požar pri Majdneku (gorelo je celotno poslopje) in požar gospodarskega objekta v Hrašah, tridnevna iskalna akcija za pogrešano osebo na območju Begunj, Radovljice, Lesc, 100-letne poplave
• 2012 so gasilci PGD Radovljica sodelovali pri odpravljanju posledic neurij v Ljubljani, na Ptuju, v Železnikih in pri gašenju požarov v naravi na Primorskem.
• 2014 naravna nesreča »žled«, ki je prizadejala skoraj vso Slovenijo, posredovali so tudi Radovljiški gasilci
• 2016 gašenje požara ASP delavnica na Jesenicah in posredovanje v enournem neurju v Radovljici
• 2017 pomoč pri gašenju požara Hotela Jezero v Ribčevem Lazu v Bohinju, deževno neurje na območju Lesc, vetrolomi in neurje na območju Radovljice in Bohinja

3. VOZNI PARK
• 1975 je društvo dobilo TAM 5500, ki ga je priskrbela občinska gasilska zveza
• 1980 je bila za pionirsko desetino priskrbljena motorna brizgalna TOMOS z armaturnim orodjem.
• 1980 je društvo dobilo mehanično lestev za reševanje višjih nadstropij in brizgalno na prah S250
• 1981 društvo dobi nov gasilski avto TAM 170
• 1990 je društvo zamenjalo dotrajano vozilo Ford tranzit za terensko vozilo UAZ
• 1998 je bilo nabavljeno in prevzeto poveljniško vozilo Hyundai Galloper, namenjeno hitremu posredovanju pri manjših tehničnih posegih
• 2003 za društvo posebna pridobitev je bila nabava reševalnega vozila VW transporter
• 2005 je bilo nabavljeno gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50 znamke Iveco, tip Trakker
• 2007 je društvo kupolo opremljeno vozilo za prevoz moštva GVM-1, znamke Renault, tip Master
• 2007 je društvo z lastnimi sredstvi kupilo nadomestno vozilo s cisterno oznake GVC 16/50, znamke Mercedes Benz in prav tako z lastnimi sredstvi popolnoma nadgradili poveljniško vozilo PV-1, Hyundai Galloper
• 2010 je društvo prevzelo gasilsko vozilo GVC 16/15 na podvozju MAN, izdelovalec nadgadnje podjetje Mettis Rosenbauer
• 2013 ob praznovanju 130 letnice delovanja, je društvo svečano prevzelo vozilo moštva GVM-1 Renault Traffic
• 2015 je društvo zamenjalo poveljniško vozilo Nissan Navara za novo vozilo in sicer Volkswagen Transporter

MEDNARODNA DEJAVNOST in SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI

Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica je ves čas dejavno tako v Sloveniji, kot tudi na mednarodnem nivoju. Eno večjih sodelovanj je bilo maja 2014, ko je garaža PGD Radovljica postala skladišče za zbiranje opreme za pomoč poplavljenim na območju Bosne in Srbije, kasneje pa so člani odšli na močno prizadeto območje občine Svilajnac, s katero je občina Radovljica pobratena. Pri prečrpavanju vode iz objektov v Svilajncu je pomagala 15 članska ekipa gasilcev iz sedmih gasilskih društev z območja občine Radovljica.
Leta 2017 so območje Dalmacije prizadeli eni najhujših požarov v naravnem okolju. PGD Radovljica je organizirala humanitarno akcijo zbiranja opreme in sredstev za gasilska društva na omenjenem območju. Oprema je bila v treh dneh predana v DVD Tisno.
Organizacija tekmovanja Firefighter Combat Challenge Slovenija »najtežji dve minuti v športu« je edinstvena promocija gasilstva na območju Slovenije. Gasilci iz Radovljice so leta 2007 odšli v ZDA in kasneje 2009 organizirali prvo tekmovanje na območju Slovenije. Mednarodna udeležba se je kasneje samo povečevala in ekipa Slovencev je na svetovnem prvenstvu v ZDA dosegla nepojmljive rezultate. Tekmovanje je organizirano pod licenco, katere nosilec je prav PGD Radovljica.
Društvo je kmalu spoznalo, da imajo podobne ideje in spoznanja tudi druga društva, tako v Sloveniji, kot onkraj meja. Za boljše medsebojno sodelovanje in obojestransko druženje je društvo pobrateno s PGD Idrijo, PGD Podgorje pri Slovenj Gradcu in DVD Čakovcem iz R Hrvaške.

KRONOLOGIJA VODSTVA
ZAČETO LETO PREDSEDNIK POVELJNIK
1953 Franc Perc Franc Valant
1963 Franc Kunstelj Franc Grošelj
1974 Janez Reš Štefan Dežman
1983 Janez Reš Štefan Dežman
1984 Janez Reš Jože Šuštar
1987 Juraj Logožar Jože Kovač
1992 Juraj Logožar
Janez Kocijančič
1997 Juraj Logožar Jože Kovač
2002 Juraj Logožar
Janez Kocijančič
2006 Igor Marijan
Janez Kocijančič
2008 – 2017 Igor Marijan Jonas Sotler
2017 – 2023 Peter Podlesnik Žiga Lenček
2023 – Peter Podlesnik Žiga Lenček

S stalnim izobraževanjem, urjenjem in vzdrževanjem telesne pripravljenosti svojih članov so se razvili v društvo IV. kategorije in najbolj usposobljeno gasilsko enoto v radovljiški občini. V desetletjih uspešnega delovanja so se podpisali pod številne javne projekte in prireditve. Družijo jih vrednote, ki so drugje že zamrle: tovarištvo, prijateljstvo in skupinsko delo.