Skoči na vsebino

VODSTVO PGD RADOVLJICA

UPRAVNI ODBOR

Peter Podlesnik VG predsednik
Igor Marijan VGČ tajnik in namestnik predsednika
Cvetka Goričan NGČ II blagajničarka
Žiga Lenček VGČ poveljnik
Mihael Tavčar GČ II namestnik poveljnika
Rok Ribič NGČ II podpoveljnik
Jure Knavs podpoveljnik
Jonas Sotler GČ II podpoveljnik
Branko Rozmanič
VG član (predstavnik veteranov)
Nina Legat G I članica (vodja mladine)
Jaka Kordež GČ II član
Urša Murn VG članica
Meta Kocijančič NGČ II članica
Patrik Štefelin VG II član

POVELJSTVO

Žiga Lenček VG poveljnik
Mihael Tavčar VGČ namestnik poveljnika

Nadzorni odbor:

Primož Markelj G II predsednik
Špela Grilc NGČ II članica
Janez Kocijančič GČ II član